Yükleme Programı Türleri

Başlatılan yükleme programı, yükleme yapılacak cihaza ve yükleme programının nasıl edinildiğine bağlıdır.
Cihaza uygun yükleme programı hakkında bilgi için, cihazla birlikte verilen bildirime bakın.
Cihaza bağlı olarak ya tümleşik bir yükleme programı veya Master Setup kullanılır.
Yükleme programının türüne, cihazın bağlantı yöntemine ve ortamına göre, cihaza yazılım yüklemenin çeşitli yöntemleri vardır. Yükleme işlemi için uygun prosedürü seçin.
Sürücüye Özel Yükleme Programı
Bir sürücü için verilen yükleme programı. Tek bir sürücü yükler.
Verilen CD-ROM'dan veya cihazla birlikte verilen bildirimdeki web sitesinden indirilerek edinilir.
Çalıştırma dosyasının adı: [Setup.exe]
Tümleşik Yükleme Programı
Bir yükleme programı birden fazla sürücü yükler.
CD-ROM'dan alınır
Çalıştırma dosyasının adı: [MInst.exe]
Master Setup
Bazı hedef cihazlara yükleme için kullanılan yükleme programı.
Cihazla birlikte verilen bildirimdeki web sitesinden indirilerek edinilir.
Çalıştırma dosyasının adı: [Msetup4.exe]
Yükleme Prosedürü
Sürücüye özel bir yükleme programı veya tümleşik bir yükleme programı kullanırken
Master Setup kullanırken