PPD Dosyasını Yükleme (PS3)

Burada, PS3 sürücüsünün kullandığı PPD (PostScript Printer Description) dosyasını yükleme prosedürü açıklanmaktadır.
Yazdırmayı bu işleme göre bir uygulamadaki sürücüyle yapıyorsanız, aygıta özel işlevleri kullanabilirsiniz.

Önkoşullar

PS3 sürücüsünü Canon web sitesinden (https://global.canon/) veya verilen CD-ROM'dan alın.

Prosedürler

1.
Sürücünün aşağıdaki klasörlerinden birinde bulunan [gpps3.cab] dosyasını çift tıklatın.
PS3\32BIT\Driver
PS3\x64\Driver
2.
[cns3gp.ppd]'yi, kullanmak istediğiniz uygulamanın ilgili klasörüne kopyalayın.
PPD dosyası kopyalama hedefi için, ilgili uygulamanın kılavuzuna başvurun.