Paylaşılan Bir Yazıcının İstemcilerini Ayarlama

Burada, aynı ağ üzerindeki bir yazdırma sunucusunu kullanarak bir istemci bilgisayardan (bundan sonra "bir istemci" olarak anılacaktır) yazdırma işlevini etkinleştirme prosedürü açıklanır.
Windows Update'in kullanılabildiği ortamlarda, bir yazdırma sunucusu seçerken en yeni sürücünün yüklenmiş olması için yükleyiciyi kullanmak gerekli değildir.

Önkoşullar

Yazdırma sunucusu sürücüsünün paylaşım ayarlarını yapılandırın.
Yazdırma sunucusu ve istemciler üzerindeki işletim sistemleri farklı türdeyse, yazdırma sunucusu üzerine istemciler tarafından desteklenen işletim sistemlerine yönelik sürücüleri yükleyin.
Paylaşılan yazıcı oluştururken alınacak yazıcı sunucusu cihaz bilgilerini etkinleştirmek için, yazıcı sunucusu tarafındaki sürücüde aşağıdaki işlevleri etkinleştirin.
[Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Diğer Ayarlar] > [Paylaşılan Yazıcı Oluştururken Aygıt Bilgilerini Al]
Bilgisayarı başlatırken yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı olarak oturum açın.
NOT
Bir çalışma grubu ortamında bir istemcinin ayarlarını yapılandırıyorsanız, istemcide oturum açmaya yönelik kullanıcı adı ve parolanın sunucuda kayıtlı olan kullanıcı adı ve parola ile eşleşmesi gerekir.
Sunucunun sürücü ayarları istemcilere yansıtılmamış olabilir. Bu durumda, istemcilerin sürücü sürümü, yazdırma sunucusununkinden eski olabilir. İstemci sürücülerini daima yazdırma sunucusu güncellemeleriyle birlikte en son sürüme güncelleyin.

Prosedürler

1.
Windows Explorer'da [Ağ] öğesini görüntüleyin.
2.
Yazdırma paylaşımı için ayarlamış olduğunuz bilgisayarı (yazdırma sunucusu) çift tıklatın.
3.
Yükleme gerçekleştirilecek aygıtın simgesini çift tıklatın.
4.
Gösterilen mesajda [Evet] düğmesini tıklatın.
5.
Sihirbazda bulunan talimatlara göre ayarları yapılandırın.
6.
Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
NOT
Sunucu tarafındaki yazdırma ayarlarında Departman Kimliği Yönetimi işlevi için [Departman Kimliği] ve [PIN] ayarlandığı zaman bu ayarlar istemci tarafındaki yazdırma ayarların yansıtılmaz.

İlgili Başlıklar