Semakan Prapemasangan

Ini menerangkan perkara untuk disahkan terlebih dahulu bagi memasang pemacu dengan betul.