Memasang Pemacu Menggunakan Master Setup

Master Setup boleh memasang pemacu untuk peranti tanpa perlu berasa bimbang tentang persekitaran sambungan peranti sasaran (sama ada peranti menggunakan sambungan rangkaian atau sambungan USB).
Pasang pemacu dengan mengikuti arahan pada skrin.
NOTA
Master Setup tidak menyokong fungsi berikut. Gunakan pemasang selain Master Setup jika fungsi ini diperlukan.
Penemuan peranti yang disambungkan melalui IPv6
Pengenalpastian berbilang peranti daripada model yang sama yang disambungkan melalui USB
Tetapan Printer Kongsi
Pemasangan pemacu berganti

Prasyarat

Persekitaran disambungkan kepada Internet
Keperluan Sistem
Pemasangan menggunakan Master Setup hanya disokong dengan Windows 10/11.
Tetapan fungsi pilihan bahasa penerangan halaman (Pasang & Main) bagi peranti (jika diperlukan dengan peranti yang anda gunakan)
Tetapkan [Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] pada peranti agar sepadan dengan pemacu yang anda gunakan. Untuk butiran mengenai kaedah penetapan, rujuk manual peranti.
Peranti berada dalam subnet yang sama seperti komputer yang anda gunakan (jika menemui peranti yang disambungkan melalui rangkaian)
Nota dan Amaran Mengenai Pemasangan
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai pengguna dengan keistimewaan pentadbir.

Prosedur

1.
Mulakan pemasang.
Ekstrak fail yang dimuat turun dan klik dua kali [Msetup4.exe].
Jika gabungan bahasa dan wilayah yang dipilih tidak disokong oleh pemacu, pemacu dipasang dalam bahasa yang ditetapkan untuk Windows.
2.
Teruskan pemasangan menurut arahan pada skrin.
3.
Klik [Selesai], [Mula Semula Sekarang], atau [Kemudian].
Pintasan kepada manual dalam talian dibuat pada desktop anda.
Jika maklumat peranti tidak boleh diperoleh semasa pemasangan, tetapkan maklumat peranti sebelum mencetak. Anda juga boleh mengubah atau mengimport profil konfigurasi semasa menetapkan maklumat peranti.
Untuk butiran tentang cara menyediakan maklumat peranti, sila rujuk bantuan pemacu.

Topik Berkaitan