Menggunakan Pencetak Kongsi

Ini menerangkan prosedur tetapan untuk berkongsi peranti dengan komputer pada rangkaian yang sama.