Notasi yang Digunakan dalam Manual

Ini menerangkan simbol dan tetapan yang digunakan dalam manual ini.

Simbol yang Digunakan dalam Manual Ini

Dalam manual ini, penerangan item dan operasi yang mesti diikut semasa menggunakan pemacu akan dikemukakan dengan simbol yang menunjukkan perkara berikut.
PENTING
Menunjukkan keperluan dan pengehadan operasi. Pastikan anda membaca item ini dengan teliti untuk mengoperasi produk dengan betul dan mengelakkan kerosakan produk.
NOTA
Menunjukkan penjelasan operasi atau mengandungi penerangan prosedur tambahan. Anda amat digalakkan agar membaca nota ini.

Mengenai Tetapan

Dalam manual ini, nama tetapan yang dipaparkan pada skrin komputer diwakili seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.
Contoh:
[Cetak]
[OK]