Erantzukizunen ezezpena

Dokumentu honetako informazioa abisatu gabe alda daiteke.
CANON INC.-EK EZ DU BERMATUKO MATERIAL HONI BURUZKO EZER, ESPRESUKI ZEIN INPLIZITUKI, HEMEN AZALDU EZ BADA, ONDORENGOAK BARNE, BAINA EZ HORIEK BAKARRIK: SALTZEKO GAITASUNA, MERKATURATZEKOA, HELBURU BATERAKO EGOKI IZATEA EDO EZ-URRATZEA. CANON INC. EZ DA ERANTZULE IZANGO, MATERIAL HAU ERABILTZEAK ERAGINDAKO EDOZEIN MOTATAKO KALTE ZUZEN, EZBEHAR EDO ONDORIOZKOEN AURREAN, EZTA GALEREN EDO SORTUTAKO GASTUEN AURREAN ERE.