Configuració dels clients d'una impressora compartida

Aquí s'explica el procediment per activar la impressió des d'un ordinador client (que anomenarem "client") utilitzant un servidor d'impressió de la mateixa xarxa.
En entorns on es pot utilitzar Windows Update, no és necessari utilitzar l'instal·lador perquè s'instal·li el controlador més recent en seleccionar un servidor d'impressió.

Requisits previs

Configureu les opcions d'ús compartit del controlador del servidor d'impressió.
Si els tipus de sistemes operatius del servidor d'impressió no coincideixen amb els dels clients, instal·leu els controladors dels sistemes operatius compatibles amb els clients del servidor d'impressió.
Per tal que es pugui recuperar la informació del dispositiu al servidor d’impressió en crear una impressora compartida, habiliteu la funció següent al controlador del servidor d’impressió.
Full [Opcions del dispositiu] > [Detalls] > [Altres opcions] > [Recupera la informació del dispositiu en crear una impressora compartida]
En arrencar l’ordinador, inicieu una sessió com a usuari amb privilegis d’administrador.
NOTA
Si configureu les opcions d'un client en un entorn de grup de treball, el nom d'usuari i la contrasenya per iniciar sessió al client han de coincidir amb el nom d'usuari i la contrasenya registrats al servidor.
És possible que les opcions de controlador del servidor no es reflecteixin als clients. En aquest cas, la versió de controlador dels clients podria ser anterior a la del servidor d'impressió. Assegureu-vos que els controladors dels clients siguin sempre de la versió més recent juntament amb les actualitzacions del servidor d'impressió.

Procediments

1.
Visualitzeu [Xarxa] al Windows Explorer.
2.
Feu doble clic a l'ordinador (servidor d'impressió) que heu configurat per a l'ús compartit d'impressores.
3.
Feu doble clic a la icona del dispositiu per a la instal·lació.
4.
Feu clic a [Sí] al missatge que es mostra.
5.
Configureu les opcions seguint les instruccions de l'auxiliar.
6.
Reinicieu l'ordinador una vegada completada la instal·lació.
NOTA
Quan es configura l’[ID de departament] i el [PIN] per a la funció d'administració d’ID de departament a les opcions d’impressió del servidor, no es reflecteixen a les opcions d’impressió del client.

Temes relacionats