Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie

Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
Ak sa zobrazí obrazovka vyžadujúca povolenie zmien v počítači, povoľte zmeny pomocou konta správcu.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte inštaláciu.
Ak sa pri získavaní informácií o ovládači pomocou Canon Driver Information Assist Service zobrazí varovné okno v súvislosti s blokovaním Windows Firewall, blokovanie zrušte.
Ak inštalačný program používate na inštaláciu ovládača, zároveň s inštaláciou nového ovládača môžete aktualizovať existujúce ovládače.