Vyhľadávanie informácií v Pomocníkovi

Podrobnosti o tom, ako používať ovládač a jednotlivé funkcie, nájdete v Pomocníkovi.
Pomocník sa zobrazí kliknutím na tlačidlo [Pomocník] na obrazovke nastavení tlače ovládača.