Perfekt indbinding

Du kan påføre lim til margenen og sætte et omslag på for at skabe en folder.
1.
Åbn arket [Efterbehandling].
2.
Vælg [Perfekt indbinding [1-sidet]] eller [Perfekt indbinding [2-sidet]] fra [Udskriftslayout].
3.
Bekræft indholdet af [Indstillingsliste].
4.
Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du klikke på [Indstillinger for perfekt indbinding] → indstil de påkrævede elementer.
Når du udskriver på et omslag, skal du vælge [Giv data den samme størrelse som forside] fra [Indstillinger for perfekt indbundet forside] > [Udskriftslayout] → angiv [Udskriftsside for forsideomslag]/[Udskriftsside for bagsideomslag].
Når du justerer efterbehandlingsstørrelsen, skal du klikke på [Efterbehandlingsjustering] → konfigurér de pågældende indstillinger → klik på [OK].
5.
Klik på [OK].

Relaterede emner