Om indstillinger af konfigurationsprofiltyper

Hvis du ikke korrekt kan indstille de emner, der er vist på arket [Enhedsindstillinger], selv efter at du har anvendt en konfigurationsprofil, der matcher navnet på printermodellen, kan du anvende den funktion og de funktionsinformationer, der svarer til enheden, ved at indstille en konfigurationsprofiltype.
Efter aktivering af [Detaljer] > [Andre indstillinger] > [Vis konfigurationsprofiltyper] på arket [Enhedsindstillinger] skal du indstille en konfigurationsprofiltype ved at klikke på [Skift] ved siden af [Konfig. profil].
For yderligere oplysninger om konfigurationsprofiltyper svarende til enhederne skal du klikke på linket nedenfor.

Relaterede emner