Redigering af listen over indstillinger for favoritter

Du kan redigere listen [Profil] og importere eller eksportere den til brug på andre computere.

Sådan redigeres listen [Profil]

1.
Vælg den passende fane på driverens skærm for udskriftsindstillinger.
2.
Klik på [Rediger] til højre for [Profil].
3.
I dialogboksen [Rediger profil] skal du vælge den profil, du vil redigere fra [Profilliste] → indstil [Navn] og [Ikon].
Skriv en kommentar i [Kommentar], hvis det er nødvendigt.
Hvis du vil slette en profil, skal du vælge profilen fra [Profilliste] → klik på [Slet] → klik på [OK].
4.
Klik på [OK].

Sådan eksporteres en profil

1.
Vælg den passende fane på driverens skærm for udskriftsindstillinger.
2.
Klik på [Rediger] til højre for [Profil].
3.
I dialogboksen [Rediger profil] skal du vælge den profil, du vil eksportere fra [Profilliste] → klik på [Eksporter].
4.
Angiv lagerplaceringen og filnavnet, → klik på [Gem] eller [OK].
5.
Klik på [OK].
Den valgte profil gemmes som en "*.cfg" fil.

Sådan importeres en profil

1.
Vælg den passende fane på driverens skærm for udskriftsindstillinger.
2.
Klik på [Rediger] til højre for [Profil].
3.
I dialogboksen [Rediger profil] skal du klikke på [Importer] → vælg en fil fra en profil, der skal importeres → klik på [Åbn].
4.
Klik på [OK].

Relaterede emner