Arket [Farve] (PS3)

Du kan skifte mellem udskrivning i farve og sort-hvid og justere farver.
Afhængigt af den anvendte enhed kan du muligvis ikke indstille nogle af de funktioner, der beskrives her.
BEMÆRK
Hvis du vælger [Printerstandard], anvendes enhedens indstilling.
[Farvestatus]
Skifter mellem udskrivning i farver eller sort/hvid. For automatisk registrering af hvorvidt hver enkelt side skal udskrives i farve eller i sort/hvid, skal du vælge [Automatisk [Farve/S-H]].
[RGB-Matchingstilstand]
Gør det muligt at vælge den farve, der stemmer overens med tilstanden for RGB-input.
Hvis [Enhedslinkprofil] er valgt, anvendes der en profil, der er en kombination af omgivende lys og farveprofiler. Du kan vælge de optimale indstillinger fra [RGB-input [Lys + Farverum]].
[RGB-kildeprofil]
Gør det muligt at vælge en RGB-profil, der stemmer overens med skærmen og anvendes ved udskrivning RGB-data. Hvis [Ingen] er valgt, anvendes der farveseparation af RGB-dataene til CMYK uden RGB-profil.
[+][-]
[RGB-matchingmetode]
Gør det muligt at vælge udskrivningsmetode, når en RGB-inputprofil anvendes.
[+][-]
[Ren sort RGB-behandling]
Udskriver sorte og grå data med tilsvarende forhold mellem R til G til B udelukkende med sort (K) toner. Hvis du ikke vælger denne indstilling, anvendes CMYK-toner med anvendelse af de indstillinger, der er valgt til [Outputprofil].
[RGB-input [Lys + Farverum]]
Gør det muligt at vælge omgivende lys, farvetemperatur og skærmfarve for en enhedslinkprofil til RGB-input.
[CMYK-matchingstilstand]
Gør det muligt at indstille den farve, der stemmer overens med tilstanden for CMYK-input.
Hvis [Enhedslinkprofil] er valgt, anvendes der en profil, der er en kombination af omgivende lys og farveprofiler. Du kan vælge de optimale indstillinger fra [CMYK-input [Lys + Farverum]].
[CMYK-simuleringsprofil]
Gør det muligt at vælge en CMYK-simulationsprofil. Hvis [Ingen] er valgt, anvendes en enhedsafhængig farvemodel uden en CMYK-profil.
[CMYK-matchingsmetode]
Gør det muligt at vælge udskrivningsmetode, når der anvendes en CMYK-simuleringsprofil.
[+][-]
[Ren sort CMYK-behandling]
Udskriver sorte og grå data udelukkende med sort (K) toner. Hvis du ikke vælger denne indstilling, anvendes CMYK-toner med anvendelse af de indstillinger, der er valgt til [Outputprofil].
[CMYK-input [Lys + Farverum]]
Gør det muligt at vælge omgivende lys, farvetemperatur og skærmfarve for en enhedslinkprofil til CMYK-input.
[Outputprofil]
Giver dig mulighed for at vælge en profil, der definerer farveattributter ud fra den enhed, du bruger, eller papirtypen.
[+][-]
[100 % GCR-profil]
Gør det muligt at justere tonertæthed, så uregelmæssigheder i udskriftstætheden på linjer og tekst ikke opstår.
[Detaljer] > dialogboksen [Detaljerede indstillinger]
Gør det muligt at konfigurere detaljerede indstillinger for justering af farve.
[+][-]
[Gendan standarder]
Skifter alle indstillingerne i denne fane tilbage til deres standardværdier.

Relaterede emner