Arket [Papirkilde]

Du kan indstille papirtypen og papirkilden.
Afhængigt af den anvendte driver eller enhed kan du muligvis ikke indstille nogle af de funktioner, der beskrives her.
[Vælg med]
Vælger, om det papir, der skal udskrives på, skal angives ud fra papirkilde eller papirtype.
[Papirvalg]
Angiver papirkildemetoden afhængigt af siden.
[Papirkilde]
Angiver papiret, som skal printes på, efter papirkilde.
[Papirtype]
Angiver papiret, som skal printes på, efter papirtype.
[Indstillinger] > dialogboksen [Indstillinger for papirtype]
Gør det muligt at ændre papirtypen. Når der hentes oplysninger om enhedens papirkilde, skal du klikke på [Hent papiroplysninger].
[Indstillinger for arkindsættelse] > dialogboksen [Indstillinger for arkindsættelse]
Gør det muligt at konfigurere de indstillinger, der vedrører indsatte ark.
[+][-]
[Original papirkilde]
Angiver papirkilden for udskriftsdata.
[Original papirtype]
Angiver papirtypen for udskriftsdata.
[Papirnavn]
Angiver papirkilde ved navn på papiret. Papirets navn er registreret via Remote UI.
Denne funktion kan måske ikke bruges, afhængigt af den enhed, du bruger.
I så fald skal du indstille papiret for papirkilden i [Papirtype].
[Forsideark]
Angiver papirkilden eller papirtypen for omslagsark, der indsættes mellem transparenter. Når du vælger forskellige papirtyper, der er registreret i enheden, skal du klikke på [Indstillinger].
[Transparenter]
Angiver papirkilden eller papirtypen for transparenter. Når du vælger forskellige papirtyper, der er registreret i enheden, skal du klikke på [Indstillinger].
[Oplysninger om faneblad] > dialogboksen [Oplysninger om faneblad]
Gør det muligt at angive udskriftspositionen på faneblade.
[Oplysninger om papirkilde] > dialogboksen [Oplysninger om papirkilde]
Viser oplysninger om papirsættet i papirkilderne. For at hente oplysninger om enhedens papirkilde, skal du klikke på [Hent oplysninger om papirkilde].
[Kopi]
Udskriver en kopi af det samme dokument fra flere angivne papirkilder.
Det gør det muligt at udskrive på forskellige typer af papir på samme tid, som f.eks. papir i høj kvalitet og genbrugt papir.
[Indstillinger] > dialogboksen [Indstillinger for kopi]
Vælger den papirkilde, der skal udskrives fra.
[Indstillinger for forside-/bagsideomslag] > dialogboksen [Indstillinger for forside-/bagsideomslag]
Indsætter omslag. Du kan også indstille papirkilden for forside- og bagsideomslagene og om der skal udskrives på dem.
[Indfør standardpapirstørrelser lodret]
Indfører standardmæssige papirstørrelser lodret ved udskrivning.
[Indfør brugerdefineret papir lodret]
Indfører brugerdefinerede papirstørrelser lodret ved udskrivning.
[Udskriv på den anden side]
Hvis du ønsker at udskrive på begge sider af papir, som er indført manuelt i multifunktionsbakken, skal du vælge denne funktion for at udskrive på den anden side af papiret.
[Gendan standarder]
Vender alle indstillingerne tilbage til deres standardværdier.

Relaterede emner