Kansilehtien lisääminen

Voit lisätä asiakirjaan etu- ja takakannen. Voit myös käyttää kansien tulostamiseen eri paperia kuin sisältösivujen tulostamiseen ja määrittää, mille puolelle kantta tulostetaan.
1.
Avaa [Paperilähde]-välilehti.
2.
Napsauta [Etu-/takakannen asetukset] -painiketta.
3.
Valitse [Etu-/takakannen asetukset] -valintaikkunassa kannet kohdasta [Kannen asetukset].
4.
Voit asettaa etukannen määrittämällä asetukset [Etukansi] > [Paperilähde] ja [Tulostus].
5.
Voit asettaa takakannen määrittämällä asetukset [Takakansi] > [Paperilähde] ja [Tulostus].
6.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää