Lomakepohjan päälle tulostaminen

Voit tulostaa tietoja laitteeseen tallennetun lomakepohjan päälle. Tätä toimintoa kutsutaan lomakepohjatulostamiseksi.
PS3-ajurin kanssa voidaan käyttää lomakepohjia, joita ei ole tallennettu vain laitteeseen vaan myös tietokoneeseen (isäntäkoneeseen).

Lomakepohjan tallentaminen laitteeseen tai tietokoneeseen

1.
Valitse sovelluksen tulostusvalikko.
2.
Valitse käytettävä laite esiin tulevasta tulostusnäytöstä → avaa ajurin tulostusasetusnäyttö napsauttamalla [Määritykset].
3.
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
4.
Napsauta [Sivun asetukset] -painiketta.
5.
Avaa [Sivun asetukset] -valintaikkunassa [Lomakepohja].
6.
Valitse [Käsittelymenetelmä] > [Luo lomaketiedosto] → määritä tiedostonimi.
Kun lomaketiedoston tallennuskohde voidaan valita, valitse tallennuskohde kohdasta [Tallenna kohteeseen] ja määritä sitten tiedostonimi.
Jos valitset [Isäntä] kohdasta [Tallenna kohteeseen], täytä [Otsikko] ja [Alaotsikko] tarpeen mukaan.
KuKKKun käytetään PS3-ajuria ja [Isäntä] on valittu kohdassa [Tallenna kohteeseen], lomaketiedoston tallennussijainniksi voidaan määrittää vain paikallinen tietokone. Toista samassa verkossa olevaa tietokonetta ei voi määrittää.
7.
Napsauta [OK]-painiketta.
8.
Napsauta tulostusasetusnäytössä [OK].
9.
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.

Lomakepohjatulostus

1.
Avaa [Sivun määritykset] -välilehti.
2.
Napsauta [Sivun asetukset] -painiketta.
3.
Avaa [Sivun asetukset] -valintaikkunassa [Lomakepohja].
4.
Valitse [Käsittelymenetelmä] > [Käytä lomakepohjatulostusta] → määritä käytettävän lomakkeen tiedostonimi.
Kun käytetään laitteeseen tallennettua lomaketiedostoa:
Napsauta [Hae lomaketiedoston tiedot] → valitse tiedosto kohdasta [Tiedostoluettelo].
Jos tietoja ei voi noutaa laitteesta, syötä tiedostonimi kohtaan [Tiedostonimi].
Kun suoritetaan kaksipuolista tulostusta, valitse sovellusalue kohdasta [Käyttökohteet].
Jos [Hae lomaketiedoston tiedot] ei tule näkyviin, valitse [Lomaketiedosto laitteessa] kohdasta [Käytettävä lomaketiedosto].
Kun käytetään tietokoneeseen tallennettua lomaketiedostoa:
Valitse [Lomaketiedosto isäntäkoneessa] kohdasta [Käytettävä lomaketiedosto] → napsauta [Selaa] ja valitse käytettävä lomaketiedosto.
Syötä tarvittaessa tiedot kohtaan [Tiedoston tiedot].
5.
Napsauta [OK]-painiketta.
HUOMAUTUS
Joissain sovelluksissa lomakkeen tiedot eivät välttämättä tulostu, koska lähetetty asiakirja korvaa aiemman asiakirjan.

Aiheeseen liittyvää