[Perusasetukset]-välilehti

Tässä kohdassa voit määrittää tulostuksen perustoiminnot.
Käytettävän ajurin tai laitteen mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Sivukoko]
Näyttää sovelluksessa laadittujen tulostustietojen paperikoon.
[Tulostekoko]
Määrittää todellisen sivukoon, jolle tulostetaan. Jos valitset eri koon kuin kohtaan [Sivukoko] määritetty koko, järjestelmä suurentaa tai pienentää tulostustiedot siten, että ne täyttävät tulostettaessa koko määritetyn kokoisen sivun.
[Kirjekuoritulostuksen tiedot] > [Tulosta kirjekuori] -valintaikkuna
Määritä kirjekuorille tulostamiseen tarvittavat asetukset noudattamalla ohjattua toimintoa.
Voit määrittää seuraavat asetukset, jotka löytyvät eri välilehdiltä.
[Tulostekoko]/[Paperilähde]/[Paperityyppi]/[Suunta]/[Käännä tulostusdataa 180 astetta]
[Kopioita]
Määrittää tulostettavien kopioiden määrän.
[Suunta]
Määrittää tulostustietojen suunnan.
[Sivun asettelu]
Määrittää, kuinka monta sivua tulostetaan kullekin paperiarkille.
[Manuaalinen skaalaus]
Määrittää tulostuksen laajennus- tai pienennyssuhteen.
[Käytä yksisivuisissa tiedoissa 1 1:lle -asetusta]
Kun kullekin arkille tulostetaan useita sivuja, tulostaa yhden sivun tiedot yhdelle arkille.
[1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus]
Määrittää tulostustietojen tulostusmenetelmän.
[Vihko] > [Vihkon lisäasetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää vihkotulostuksen lisäasetuksia, kuten sisämarginaalin, siirtymän korjauksen ja käytettävän paperin.
[+][-]
[Satulanidonnan asetus]
Tulostaa vihkosen, jonka arkit on taitettu puoliksi ja nidottu keskeltä. Kun hienosäädetään sivujen reunojen tasausta, valitse [Taitto + Satulanidonta + Leikkaus]/[Taitto + Leikkaus], sitten aseta [Leikkausasetukset] [Viimeistely]-välilehdessä.
[Sidontakohta]
Asettaa sidottavan paperin reunan.
Jos muutat [Suunta]-asetusta [Perusasetukset]/[Sivun määritykset] -välilehdessä, [Sidontakohta] muuttuu vasempaan reunaan tai yläreunaan. Pitkän reunan/lyhyen reunan sijaintisuhde säilyy.
[Sisämarginaali] > [Sisämarginaalin asetukset] -valintaikkuna
Voit määrittää sisämarginaalin.
[Nidonta/Lajittelu/Ryhmittely]
Määrittää sivujen järjestyksen ja sen, nidotaanko sivut tulostettaessa useita kappaleita.
Lajittelu
Ryhmittely
Nidonta
Eko (Ei nidontaa)
[+][-]
[Väritila]
Siirtyy väri- ja mustavalkotulostuksen välillä. Valitse [Autom. [väri/mv]], kun haluat, että kunkin sivun väri- tai mustavalkotulostus havaitaan automaattisesti.
[Värimäärän asetukset] > [Värimäärän asetukset] -valintaikkuna
Antaa vaihtaa täysväritulostuksen ja kaksiväritulostuksen välillä.
Jos valitset [Kaksi väriä], määritä mitä väriä käytetään mustan kanssa täältä [Mustan kanssa käytettävä väri]. Ne osat tulostusdatasta, joissa ei ole väriä tulostetaan mustan ja valkoisen sävyinä, ja osat joissa on väriä tulostetaan määritetyn värin sävyinä.
[Palauta oletukset]
Palauttaa kaikki ajurin tulostusasetukset oletusarvoihinsa.

Aiheeseen liittyvää