[Profiili]-välilehti

Voit muokata, tuoda ja viedä profiileja. Jos muokkaat profiileja palvelinpuolella jaetussa tulostinympäristössä, muutokset vaikuttavat työasemaprofiileihin.
Käytettävän ajurin tai laitteen mukaan eräitä tässä kuvattuja toimintoja ei välttämättä voi asettaa.
[Profiililuettelo]
Näyttää tallennetut profiilit luettelona. Voit muuttaa järjestystä valitsemalla profiilin ja napsauttamalla [] (Siirrä ylös) tai [] (Siirrä alas).
HUOMAUTUS
Profiilit, joiden vieressä on punainen piste (), ovat valmiiksi tallennettuja profiileja, joita ei voi muokata tai poistaa.
[Näytä asetukset]
Näyttää valitun profiilin sisällön luettelona.
[Lisää]/[Muokkaa] > [Lisää/Muokkaa profiilia] -valintaikkuna
Voit lisätä käyttäjän tallentaman profiilin tai muokata sen asetuksia. Aseta [Nimi] ja [Kuvake]. Syötä kommentti kohtaan [Kommentti] tarvittaessa. Siirry muihin välilehtiin ja määritä tarvittavat asetukset. Jos haluat tarkistaa käytössä olevat asetukset luettelomuodossa, valitse [Näytä asetukset].
[Muokkaa]
Voit muokata käyttäjän tallentaman profiilin asetuksia.
[Poista]
Poistaa valitun profiilin.
[Nimi]/[Kommentti]
Näyttää valitun profiilin nimen ja kommentin. Voit muokata käyttäjien tallentamien profiilien nimiä ja kommentteja.
[Tuo]
Tuo tiedostona (*.cfg) tallennetun profiilin ja lisää sen [Profiililuettelo]-luetteloon.
[Vie]
Vie [Profiililuettelo]-kohdassa valitun profiilin ja tallentaa sen "*.cfg"-tiedostoksi.
[Määritä asiakirjan ominaisuus]
Sallii asetukset ajurin tulostusasetusnäytössä. Toiminto on hyödyllinen, kun rajoitetaan tulostusasetusten käyttöä työasematietokoneilla jaetussa tulostinympäristössä.
[+][-]

Aiheeseen liittyvää