Laitetietojen hakutoimintoa tai todennustoimintoa ei voi käyttää

Jos laitetietoja ei voi hakea tai osastotunnusten hallintatoimintoa tai käyttäjän todennustoimintoa ei voi käyttää, tarkista seuraavat.

Syy 1.

Laite on pois päältä tai kaapeli ei ole kunnolla paikoillaan.
Korjaus
Tarkista laitteen tila.

Syy 2.

Yhteysympäristön asetuksia ei ole määritetty oikein.
Korjaus
Vahvista laitteen tulostettava alue ja korjaa tulostustiedot käyttämässäsi sovelluksessa.
Tulostuspalvelinympäristössä
Asenna Canon Driver Information Assist Service palvelintietokoneeseen käyttämällä ajurin asennusohjelmaa.
Asenna TCP/IP protokollana ympäristöösi sen käyttöjärjestelmän CD-ROM-levyltä, jota käytät.
Kun laite yhdistetään USB-yhteys- tai porttiyhteysympäristössä
Et voi käyttää laitetietojen haku-, osastotunnusten hallinta- ja käyttäjien todennustoimintoja. Lisäksi et voi käyttää niitä seuraavissa porttiyhteysympäristöissä:
Ympäristö, jossa tietokone on yhdistetty suoraan laitteeseen SMB-toiminnon avulla
Ympäristö, jossa [Lisää tulostin tulostinryhmään] on otettu käyttöön Windowsin* Tulostimen ominaisuudet -näytön [Portit]-välilehdessä
Käytä eri yhteysympäristöä, kuten TCP/IP-verkkoyhteysympäristöä, laitetietojen haku-, osastotunnusten hallinta- ja käyttäjien todennustoimintoja varten.
Toimintoja voidaan kuitenkin mahdollisesti käyttää USB-yhteyden kautta käytettävän laitteen tai ajurin mukaan.

Syy 3.

Laitteen nimi on liian pitkä.
Korjaus
Tarkista, että Windowsin tulostinluettelon rekisteröidyn laitteen nimi ei ylitä seuraavaa merkkimäärää.
Laitteen nimi: enintään 209 merkkiä
Jakonimi: enintään 260 merkkiä
Jos se ylittää yllä olevan määrän, vaihda nimi Windowsin Tulostimen ominaisuudet -näytön * välilehdessä [Yleiset] tai [Jakaminen].

* Windowsin Tulostimen ominaisuudet -näyttö voidaan avata seuraavalla tavalla.
(1) Avaa [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]) aloitusvalikon kohdasta [ Asetukset].
(2) Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
(3) Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostimen ominaisuudet].