Aangepaste papierformaten registreren

U kunt een gewenst papierformaat registreren en het gebruiken om af te drukken. U kunt ook geregistreerde aangepaste papierformaten gebruiken om vanaf de gebruikte computer af te drukken met andere apparaten.
1.
Geef het afdrukinstellingenscherm weer van het stuurprogramma.
(1) Geef [Bluetooth en apparaten] (of [Apparaten]) weer van [ Instellingen] in het Startmenu.
(2) Open in [Printers en scanners] het beheerscherm voor het in te stellen apparaat.
Klik hiertoe op het apparaat of op [Beheren] voor het bijbehorende apparaat.
(3) Klik op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] voor het in te stellen apparaat.
2.
Open het tabblad [Pagina-instelling].
3.
Klik op [Aangepast papierformaat].
4.
Stel in het dialoogvenster [Instellingen van aangepast papierformaat] de items [Naam van aangepast papierformaat], [Eenheid] en [Papierformaat] in → klik op [Registreren].
Om het op het tabblad [Pagina-instelling] > [Uitvoerformaat] geselecteerde aangepaste papier te gebruiken als een plaatselijk papierformaat, activeert u [Sommige aangepaste papierformaten gebruiken als regionale papierformaten].
5.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen