De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen

U kunt de afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen met behulp van de Canon PageComposer. Bij het aanpassen van bestanden met verschillende paginaformaten of -opmaken kunt u de instellingen met elkaar in overeenstemming brengen.
Hier wordt de procedure voor het uitvoeren van bewerkingen vanaf de pictogrammen in de taakbalk Canon PageComposer uitgelegd. U kunt bewerkingen ook via het menu uitvoeren.
1.
Selecteer in het Canon PageComposer-hoofdscherm het bestand waarvan u de instellingen wilt wijzigen uit de lijst → klik op [] (Afdrukinstellingen wijzigen).
2.
Geef in het dialoogvenster [Afdrukinstellingen wijzigen] indien nodig een naam op bij [Documentnaam].
3.
Klik op het tabblad [Afdrukinstellingen] → stel de vereiste items in.
Als u de instellingen voor het uitvoerformaat met elkaar in overeenstemming wilt brengen, selecteer dan [Consistent uitvoerformaat] → selecteer een papierformaat.
Als u de instellingen voor de pagina-opmaak met elkaar in overeenstemming wilt brengen, selecteer dan [Consistente lay-out] → selecteer een instelling voor de opmaak.
4.
Als u bij het combineren van bestanden wilt instellen vanaf waar u het volgende document wilt afdrukken, selecteer dan [Volgende document afdrukken vanaf] → selecteer een item.
5.
Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven in het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma, klik dan op [Details] → geef de relevante instellingen op → klik op [OK].
6.
Klik in het dialoogvenster [Afdrukinstellingen wijzigen] op [OK].

Verwante onderwerpen