Perfekt innbinding

Du kan legge lim på innbindingskantene til innholdet og lukke dem sammen for å lage en forside til heftet.
1.
Vis [Etterbehandling]-arket.
2.
Velg [Perfekt innbinding [enkeltsidig]] eller [Perfekt innbinding [dobbeltsidig]] fra [Utskriftsstil].
3.
Bekreft innholdet i [Innstillingsliste].
4.
Dersom du ønsker å endre innstillingene, klikk [Innstillinger for perfekt innbinding] → still inn ønskede punkter.
Når du skriver ut på et omslag:Oppsett med samme størrelse som omslag Velg [Innstillinger for perfekt innbundet omslag] → [Utskriftsstil] → angi [Utskriftsside for forside]/[Utskriftsside for bakside].
Hvis du vil justere etterbehandlingsstørrelsen, klikker du på [Etterbehandlingsjustering] → konfigurer de aktuelle innstillingene → klikk på [OK].
5.
Klikk på [OK].

Relaterte emner