Utskrift av hefte

Du kan skrive ut sidene i et dokument slik at de automatisk brettes i to som et hefte.
1.
Vis [Grunninnstillinger]- eller [Etterbehandling]-arket.
2.
Velg [Utskrift av hefte] mellom [Enkeltsidig/Dobbeltsidig/Utskrift av hefte] eller [Utskriftsstil].
Følg fremgangsmåtene nedenfor for å angi innbindingsposisjonen og innbindingsmargen.
3.
Klikk på [Hefte].
4.
I den viste dialogboksen, viser arket [Innstillinger for hefte].
5.
Velg innbindingposisjon fra [Åpning av bok].
6.
Velg [Angi heftemarg] → angi bredden på innbindingsmargeni [Heftemarg].
7.
Klikk på [OK].

Relaterte emner