Om skriverdriveren

Dette er en generisk skriverdriver som støtter ulike enheter. Du kan bruke den samme driveren for alle skrivermodeller ved å endre innstillingene for utskriftsport og enhetsinformasjon.

Funksjoner

Informasjon om funksjonene og mulighetene til enheten er kollektivt definert i en «konfigurasjonsprofil». Ved å bytte «konfigurasjonsprofiler», kan du bytte om på driverinnstillingsskjermen og tilpasse den til funksjonene til enheten.
Du trenger ikke å reinstallere driveren når du legger til eller bytter ut en enhet.

Bruk av konfigurasjonsprofiler

Konfigurasjonsprofiler som samsvarer med hver enhetstype har blitt forberedt på forhånd. Du kan tilpasse og bruke konfigurasjonsprofilen som samsvarer med din skriveroperasjonsstyring.
Ved å angi en konfigurasjonsprofil for driveren, kan innstillingene på [Enhetsinnstillinger]-arket endres og funksjonene som er spesifikke for enheten innstilles. Du kan også eksportere og lagre innstillingene for funksjoner og alternativer for enheten på [Enhetsinnstillinger]-arket som en konfigurasjonsprofil.
Eksempler på hvordan du bruker konfigurasjonsprofiler
Oppretting av en driverinnstillingsskjerm for skrivermodellen du bruker
Når du er i stand til å hente skrivermodellinformasjonen fra enheten, blir en konfigurasjonsprofil angitt automatisk og innstillingsskjermen endres for å matche enheten. Når du ikke kan hente informasjonen, angi en konfigurasjonsprofil manuelt.
Effektiv konfigurasjon av driverinnstillinger for flere datamaskiner
Du kan eksportere og lagre enhetsfunksjonene og alternativinnstillingene på [Enhetsinnstillinger]-arket som en konfigurasjonsprofil. Enhetsinformasjon for drivere brukt på andre datamaskiner kan enkelt angis i partier ved å importere den eksporterte konfigurasjonsprofilen.
Dersom du ikke kan hente enhetsinformasjonen, kan du angi den ved å importere en konfigurasjonsprofil eksportert i et miljø der informasjonen kunne bli hentet.

Relaterte emner