Endre standardinnstillingene

Du kan endre standardinnstillingene til ønskede skriverinnstillinger. Hvis du endrer dem til innstillinger du bruker ofte, kan du redusere behovet for å konfigurere innstillinger når du skriver ut.
MERK
Ettersom Excel tar med seg innstillingene selv når filen lukkes kan det hende at standardinnstillingene i driveren ikke vises korrekt i tilfeller der utskriftsinnstillinger fra andre brukere ligger igjen.
Ved utskrift av en Excel-fil, må du sjekke innstillingene på skjermbildet for utskrift før du skriver ut.
1.
Vis skjermbildet for skriverinnstillinger for driveren.
(1) Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]) fra [ Innstillinger] på Start-menyen.
(2) I [Skrivere og skannere] vises skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn.
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
(3) Klikk på [Utskriftsinnstillinger] for enheten som skal stilles inn.
Hvis du bruker driveren med flere skrivermodeller, velger du enheten som skal stilles inn og klikker deretter på [Utskriftsinnstillinger].
2.
Angi de nødvendige elementene på det viste skjermbildet for utskriftsinnstillinger for driveren.
Bytt eventuelt ark og konfigurer relevante innstillinger hvis nødvendig.
3.
Klikk på [OK].