Prioritert utskrift

Du kan skrive ut en dokument med høyere prioritet enn andre utskriftsjobber som er i standby-status på enheten.
Dersom en utskriftsjobb blir behandlet av enheten, starter prioritetsprinting så fort denne er ferdig.
1.
Vis det aktuelle arket fra skjermbildet for utskriftinnstillinger for driveren.
2.
Velg [Prioriter utskrift] fra [Utskriftsmetode].

Relaterte emner