[Farge] Ark (PS3)

Du kan bytte mellom farge- og sort-hvitt-utskrift, og justere farger.
Det kan hende at du ikke kan stille inn noen av funksjonene som beskrives her, avhengig av hvilken enhet du bruker.
MERK
Hvis du velger [Skriverstandard], aktiveres enhetens innstillinger.
[Fargemodus]
Bytter mellom utskrift i farger eller svart-hvitt. For å automatisk gjenkjenne om hver side skal skrives ut i farge eller i svart-hvitt, velg [Automatisk [farger/svart-hvitt]].
[RGB-modus for avstemming]
Lar deg velge fargetilpasningsmodus for RGB-inndata.
Hvis [Enhetskoblingsprofil] er valgt, anvendes en profil som er en kombinasjon av omgivende lys og ICC-profiler. Du kan velge optimale innstillinger fra [RGB-inndata [Lys + Fargeområde]].
[RGB-kildeprofil]
Lar deg velge en RGB-profil som passer til skjermen og brukes når det skriver ut RGB-data. Hvis [Ingen] er valgt, vil fargedeling av RGB-data til CMYK utføres uten å bruke en RGB-profil.
[+][-]
[RGB-metode for avstemming]
Lar deg velge utskriftsmetode når en RGB-inndataprofil er angitt.
[+][-]
[RGB-ren svart prosess]
Skriver ut sort og grå data med samme forhold mellom R, G og B, kun ved hjelp av sort toner. Hvis du ikke velger dette alternativet, brukes CMYK-tonere og innstillingene valgt for [Utskriftsprofil].
[RGB-inndata [Lys + Fargeområde]]
Lar deg velge omgivende lys, fargetemperatur og fargerom for skjerm som skal brukes på en enhetslinkprofil for RGB-inndata.
[CMYK-modus for avstemming]
Lar deg stille inn fargetilpasningsmodus for CMYK-inndata.
Hvis [Enhetskoblingsprofil] er valgt, anvendes en profil som er en kombinasjon av omgivende lys og ICC-profiler. Du kan velge optimale innstillinger fra [CMYK-inndata [Lys + Fargeområde]].
[CMYK-simuleringsprofil]
Lar deg velge en CMYK-simuleringsprofil. Hvis [Ingen] er valgt, vil enhetsavhengig fargemodell brukes uten å bruke en CMYK-profil.
[CMYK-metode for avstemming]
Lar deg velge utskriftsmetode når en CMYK-simuleringsprofil er angitt.
[+][-]
[CMYK-ren svart prosess]
Skriver ut grå og sort data med kun sort (K) toner. Hvis du ikke velger dette alternativet, brukes CMYK-tonere og innstillingene valgt for [Utskriftsprofil].
[CMYK-inndata [Lys + Fargeområde]]
Lar deg velge omgivende lys, fargetemperatur og fargerom for skjerm som skal brukes på en enhetslinkprofil for CMYK-inndata.
[Utskriftsprofil]
Lar deg velge en profil som definerer fargeattributter i henhold til enheten eller papirtypen du bruker.
[+][-]
[100 % GCR-profil]
Lar deg justere tonertetthet slik at uregelmessigheter i utskriftstettheten av linjer og tekst ikke forekommer.
[Detaljer] > [Detaljerte innstillinger]-dialogboksen
Lar deg konfigurere detaljerte fargejusteringsinnstillinger.
[+][-]
[Tilbakestill standarder]
Tilbakestiller alle innstillingene i dette arket til standardverdiene sine.

Relaterte emner