Tworzenie broszur w zestawach

Podczas tworzenia broszury z dokumentu składającego się z dużej liczby stron dokument ten można podzielić na kilka zestawów i wydrukować.
1.
Wyświetl kartę [Ustawienia podstawowe] lub [Wykończenie].
2.
Wybierz pozycję [Drukowanie broszury] w obszarze [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] lub [Styl drukowania].
3.
Kliknij opcję [Broszura].
4.
W otwartym oknie dialogowym wyświetl kartę [Ustawienia broszury].
5.
Wybierz opcję [Metoda drukowania broszury] > [Podziel na zestawy].
6.
Podaj liczbę stron w każdym zestawie w polu [Arkuszy w zestawie].
7.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne