Ustawianie nazwy użytkownika

Istnieje możliwość ustawienia nazwy użytkownika, która będzie stosowana dla zadań drukowania, i kodu PIN stosowanego dla bezpiecznego drukowania. Wybrana nazwa użytkownika jest wyświetlana na panelu sterowania urządzenia oraz drukowana jako nazwa użytkownika w nagłówkach i stopkach.

Wymogi

Po uruchomieniu komputera zaloguj się na konto użytkownika z uprawnieniami administratora.

Procedura

1.
Wyświetl ekran właściwości drukarki.
(1) Otwórz [Bluetooth i urządzenia] (lub [Urządzenia]) z poziomu menu [ Ustawienia] w menu Start.
(2) W obszarze [Drukarki i skanery] wyświetl ekran zarządzania urządzeniem, które ma zostać skonfigurowane.
Aby wyświetlić ekran zarządzania, kliknij urządzenie lub kliknij przycisk [Zarządzaj] dla odpowiedniego urządzenia.
(3) Kliknij [Właściwości drukarki] dla urządzenia, które ma zostać skonfigurowane.
2.
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
3.
Wybierz opcję [Konfiguruj informacje o użytkowniku] → kliknij polecenie [Ustawienia].
4.
Wpisz informacje użytkownika w polach [Nazwa użytkownika] i [Kod PIN dla funkcji zabezpieczonego wydruku] → kliknij przycisk [OK].
Aby zmienić domyślne ustawienie nazwy użytkownika, kliknij opcję [Ustawienia domyślnych wartości] → ustaw opcję [Nazwa ustawiana jako nazwa użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
Aby uniemożliwić zmianę nazw użytkowników, kliknij opcję [Ustawienia domyślnych wartości] → wybierz polecenie [Nie zezwalaj na zmiany nazwy użytkownika] → kliknij przycisk [OK].
5.
Kliknij przycisk [Zastosuj] na karcie [Ustawienia urządzenia].
UWAGA
Wprowadzenie maksymalnej liczby znaków nazwy użytkownika używanej podczas drukowania może nie być możliwe, w zależności od użytych znaków.

Tematy pokrewne