Informacje na temat sterownika

Niniejszy sterownik drukarki jest sterownikiem standardowym, zgodnym z wieloma urządzeniami. Można używać tego samego sterownika do wszystkich modeli drukarek po zmianie ustawień portu drukowania i informacji o urządzeniu.

Funkcje

Informacje dotyczące funkcji i opcji urządzenia są zbiorczo zwane „profilem konfiguracji”. Przełączając profile konfiguracji, można dostosować ekran ustawień sterownika do funkcji urządzenia.
Nie ma potrzeby ponownego instalowania sterownika przy dodawaniu lub wymianie urządzeń.

Wykorzystanie profilów konfiguracji

Profile konfiguracji odpowiadające poszczególnym modelom drukarki zostały wstępnie przygotowane. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie i używanie profilu odpowiadającego zarządzaniu operacjami danej drukarki.
Zastosowanie profilu konfiguracji sterownika umożliwia zmianę ustawień na karcie [Ustawienia urządzenia] i wybranie funkcji właściwych dla danego urządzenia. Można również eksportować i zapisać ustawienia funkcji i opcji urządzenia na karcie [Ustawienia urządzenia] jako nowy profil konfiguracji.
Przykłady zastosowania profilów konfiguracji
Tworzenie ekranu ustawień sterownika dla używanego modelu drukarki
Po uzyskaniu z drukarki informacji o jej modelu profil konfiguracji jest stosowany automatycznie, a ekran ustawień jest dostosowany do urządzenia. Jeżeli nie można uzyskać tych informacji, profil konfiguracji należy wybrać ręcznie.
Skuteczne konfigurowanie ustawień sterownika dla wielu komputerów
Istnieje możliwość eksportowania oraz zapisywania ustawień funkcji i opcji urządzenia na karcie [Ustawienia urządzenia] do nowego profilu konfiguracji. Informacje o urządzeniu w sterownikach używanych przez inne komputery można łatwo ustawić zbiorczo za pomocą opcji importowania wyeksportowanego profilu konfiguracji.
Jeśli nie uda się uzyskać informacji o urządzeniu, można je wprowadzić przez zaimportowanie profilu konfiguracji wyeksportowanego ze środowiska, w którym można było uzyskać te informacje.

Tematy pokrewne