Rejestrowanie niestandardowych rozmiarów papieru

Można zarejestrować odpowiedni format papieru używanego do drukowania. Można również zarejestrować niestandardowy format papieru, aby drukować za pomocą innych urządzeń podłączonych do komputera.
1.
Wyświetl ekran ustawień drukowania w sterowniku.
(1) Otwórz [Bluetooth i urządzenia] (lub [Urządzenia]) z poziomu menu [ Ustawienia] w menu Start.
(2) W obszarze [Drukarki i skanery] wyświetl ekran zarządzania urządzeniem, które ma zostać skonfigurowane.
Aby wyświetlić ekran zarządzania, kliknij urządzenie lub kliknij przycisk [Zarządzaj] dla odpowiedniego urządzenia.
(3) Kliknij [Preferencje drukowania] dla urządzenia, które ma zostać skonfigurowane.
2.
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
3.
Kliknij opcję [Niestandardowy format papieru].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia niestandardowego formatu papieru] wybierz odpowiednie ustawienia w polach [Nazwa niestandardowego formatu papieru], [Jednostka] i [Format papieru] → kliknij przycisk [Zarejestruj].
Aby użyć papieru niestandardowego wybranego na karcie [Ustawienia strony] > [Rozmiar wydruku] jako regionalnego rozmiaru papieru, włącz opcję [Użyj niektórych niestandardowych formatów papieru jako regionalnych formatów papieru].
5.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne