Dodawanie stron tytułowych

Do wydruków można dodać okładki przednie i tylne. Można użyć papieru innego niż papier dla stron treści i wybrać, po której stronie mają być wydrukowane okładki.
1.
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2.
Kliknij opcję [Ustawienia okładki przedniej/tylnej].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia okładki przedniej/tylnej] wybierz okładki do dodania w obszarze [Ustawienia okładki].
4.
Aby ustawić okładkę przednią, wybierz ustawienia [Okładka przednia] > [Źródło papieru] i [Drukuj na].
5.
Aby ustawić okładkę tylną, wybierz ustawienia [Okładka tylna] > [Źródło papieru] i [Drukuj na].
6.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne