Wstawianie papieru z zakładkami

Między wybrane strony można wstawiać papier z zakładkami. Na obszarze zakładki można również drukować.
1.
Wyświetl kartę [Źródło papieru].
2.
Wybierz opcję [Wybierz według] > [Źródło papieru] lub [Typ papieru].
3.
Wybierz pozycję [Wstawianie arkuszy] w obszarze [Wybór papieru] → kliknij przycisk [Ustawienia wstawiania arkuszy].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] wybierz opcję [Papier z zakładkami] w obszarze [Arkusze do wstawienia].
5.
Ustaw opcję [Źródło papieru], [Drukuj na] i [Wstaw].
6.
Aby zmienić typ papieru z zakładkami, kliknij opcje [Papier z zakładkami] > [Ustawienia] → wybierz typ papieru w obszarze [Typ papieru] → kliknij przycisk [OK].
Aby ustawić pozycję drukowania na papierze z zakładkami, wykonaj poniższe kroki.
7.
Kliknij opcję [Szczegóły papieru z zakładkami].
8.
W oknie dialogowym [Szczegóły papieru z zakładkami] skonfiguruj opcję [Pozycja drukowania na zakładce] → kliknij przycisk [OK].
Aby przesunąć drukowaną zawartość na zakładkę, wybierz opcję [Przesuń pozycję drukowania] → podaj odległość przesunięcia w polu [Szerokość przesunięcia] → kliknij przycisk [OK].
Aby wydrukować zawartość bez przesuwania jej, wybierz opcję [Nie przesuwaj pozycji drukowania] → wybierz format papieru z zakładkami w obszarze [Format papieru z zakładkami] → kliknij przycisk [OK].
9.
W oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] kliknij przycisk [OK].
10.
Wybierz papier do drukowania stron zawartości w obszarze [Źródło papieru oryginału] lub [Typ papieru oryginału].

Tematy pokrewne