Drukowanie na gotowym formularzu

Można drukować dane na gotowym formularzu zapisanym w drukarce. Jest to funkcja drukowania z nakładaniem.
Sterownik PS3 umożliwia korzystanie z gotowych formularzy zapisanych nie tylko na urządzeniu, ale również na komputerze (po stronie hosta).

Aby zapisać gotowy formularz w urządzeniu lub na komputerze

1.
Wybierz menu drukowania aplikacji.
2.
Na wyświetlonym ekranie drukowania wybierz urządzenie, które jest używane → kliknij [Preferencje], aby wyświetlić ekran ustawień drukowania sterownika.
3.
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
4.
Kliknij opcję [Opcje strony].
5.
W oknie dialogowym [Opcje strony] wyświetl kartę [Nakładka].
6.
Wybierz opcję [Metoda przetwarzania] > [Utwórz plik formularza] → określ nazwę pliku.
Jeżeli możliwy jest wybór miejsca zapisu pliku formularza, wybierz miejsce zapisu w pozycji [Zapisz w], a następnie podaj nazwę pliku.
W przypadku wybrania opcji [Host] z pozycji [Zapisz w], wpisz wymagany [Tytuł] oraz [Podtytuł].
Gdy używany jest sterownik PS3 i wybrano opcję [Host] w obszarze [Zapisz w], tylko komputer lokalny może zostać określony jako lokalizacja zapisu pliku formularza. Nie można określić innego komputera w tej samej sieci.
7.
Kliknij przycisk [OK].
8.
Na ekranie ustawień drukowania kliknij przycisk [OK].
9.
Na ekranie drukowania kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

Aby drukować z nakładaniem

1.
Wyświetl kartę [Ustawienia strony].
2.
Kliknij opcję [Opcje strony].
3.
W oknie dialogowym [Opcje strony] wyświetl kartę [Nakładka].
4.
Wybierz opcję [Metoda przetwarzania] > [Użyj drukowania z nakładaniem] → określ nazwę pliku formularza, który ma być użyty.
W przypadku używania pliku formularza zapisanego w urządzeniu:
Kliknij polecenie [Pobierz informacje o pliku formularza] → wybierz plik z pozycji [Lista plików].
Jeśli nie można pobrać informacji z urządzenia, wprowadź nazwę pliku w polu [Nazwa pliku].
Podczas drukowania dwustronnego należy wybrać zakres zastosowań z pozycji [Zastosuj do].
Jeśli nie zostanie wyświetlone polecenie [Pobierz informacje o pliku formularza], wybierz opcję [Plik formularza na urządzeniu] z pozycji [Plik formularza do zastosowania].
W przypadku używania pliku formularza zapisanego na komputerze:
Wybierz opcję [Plik formularza na hoście] z pozycji [Plik formularza do zastosowania] → kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik formularza, który ma zostać użyty.
W razie konieczności wprowadź informacje w pozycji [Informacje o pliku].
5.
Kliknij opcję [OK].
UWAGA
W niektórych aplikacjach dane formularzy mogą nie zostać wydrukowane, ponieważ wysłany dokument zastąpi wcześniejszy dokument.

Tematy pokrewne