Wspólne ustawienia dla wszystkich kart

W niniejszej części opisano wspólne ustawienia na każdej karcie ekranu ustawień drukowania.
W zależności od stosowanego sterownika lub urządzenia konfiguracja niektórych funkcji opisanych w niniejszym dokumencie może nie być możliwa.
[Profil]
Stosuje zarejestrowane ustawienia w roli wybranego profilu. Jako profil można zarejestrować często używane ustawienia.
[+][-]
[Metoda druku]
Przełącza metodę drukowania danych. Dane można zapisać w urządzeniu, a następnie nadać im priorytet w stosunku do innych zadań drukowania itp.
[+][-]
[Podgląd ustawień]
Wyświetla podgląd aktualnych ustawień drukowania. Klikając podgląd, można ustawić podstawowe funkcje drukowania.
[+][-]
Polecenie [Pokaż ustawienia] > okno dialogowe [Pokaż ustawienia]
Wyświetla bieżące ustawienia sterownika w postaci listy.
Polecenie [Language Settings] > okno dialogowe [Language Settings]
Pozwala zmienić wyświetlany język.

Tematy pokrewne