Ställa in användarnamnet

Du kan ange ett användarnamn för utskriftsjobb och en PIN-kod för säker utskrift. Det angivna användarnamnet visas på enhetens kontrollpanelen och skrivs ut som användarnamn för sidhuvuden och sidfötter.

Förutsättningar

Logga in som en användare med administratörsbehörighet när du startar datorn.

Procedur

1.
Öppna skärmen med skrivaregenskaper.
(1) Öppna [Bluetooth och enheter] (eller [Enheter]) i [ Inställningar] på Start-menyn.
(2) Öppna hanteringsskärmen för enheten som ska konfigureras i [Skrivare och skannrar].
Klicka på enheten eller [Hantera] för att öppna hanteringsskärmen för enheten.
(3) Klicka på [Egenskaper för skrivare] för enheten som ska konfigureras.
2.
Visa fliken [Enhetsinställningar].
3.
Välj [Ange användarinformation] → klicka på [Inställningar].
4.
Ange användarinformation i [Användarnamn] och [PIN-kod för säker utskrift] → klicka på [OK].
Om du vill ändra inställningar för standardanvändarnamn klickar du på [Inställningar för standardvärde] → ange [Namn att ställa in som användarnamn] → klicka på [OK].
Om du vill förhindra ändringar av användarnamn ska du klicka på [Inställningar för standardvärde] → välja [Tillåt inte användare att byta namn] → klicka på [OK].
5.
Klicka på [Verkställ] på fliken [Enhetsinställningar].
OBS!
När du skriver ut är det inte säkert att det går att ange maximalt antal tecken för användarnamn på grund av de tecken som används.

Närliggande information