Redigera listan med favoritinställningar

Du kan redigera listan [Profil] och importera eller exportera den för användning på andra datorer.

Så här redigerar du listan [Profil]

1.
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2.
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
3.
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill redigera från [Profillista] → ange [Namn] och [Ikon].
Ange en kommentar i [Kommentar] om det behövs.
Om du vill ta bort en profile väljer du profilen från [Profillista] → klicka på [Radera] → klicka på [OK].
4.
Klicka på [OK].

Exportera en profil

1.
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2.
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
3.
I dialogrutan [Redigera profil] väljer du den profil du vill exportera från [Profillista] → klicka på [Exportera].
4.
Ange lagringsplatsen och filnamnet → klicka på [Spara] eller [OK].
5.
Klicka på [OK].
Den valda profilen sparas som en "*.cfg"-fil.

Importera en profil

1.
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2.
Klicka på [Redigera] till höger om [Profil].
3.
I dialogrutan [Redigera profil] klickar du på [Importera] → välj en profilfil att importera → klicka på [Öppna].
4.
Klicka på [OK].

Närliggande information