Infoga flikpapper

Du kan infoga flikpapper mellan angivna sidor. Du kan också skriva ut på flikdelen.
1.
Visa fliken [Papperskälla].
2.
Välj [Välj med] > [Papperskälla] eller [Papperstyp].
3.
Välj [Inbladade ark] från [Välj papper] → klicka på [Inställningar för inbladade ark].
4.
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] väljer du [Flikpapper] från [Ark för inbladning].
5.
Ställ in [Papperskälla], [Skriv ut på] och [Infoga].
6.
Om du vill byta papperstyp för flikpapperet klickar du på [Flikpapper] > [Inställningar] → välj den papperstyp som ska användas från [Papperstyp] klicka på [OK].
Om du vill ställa utskriftsläget på flikpapperet följer du proceduren nedan.
7.
Klicka på [Information om flikpapper].
8.
I dialogrutan [Information om flikpapper], välj [Utskriftsposition på flik] → klicka på [OK].
För att förskjuta utskriftsdata till flikdelen, välj [Förskjut utskriftsposition] → ange hur långt du vill förskjuta data i [Förskjutningsbredd] → klicka på [OK].
Om du vill skriva ut utskriftsdata utan förskjutning, välj [Förskjut inte utskriftsposition] → välj flikpapperstorleken från [Storlek på flikpapper] → klicka på [OK].
9.
I dialogrutan [Inställningar för inbladade ark] klickar du på [OK].
10.
Välj papper för innehållssidor från [Originalpapperskälla] eller [Originalpapperstyp].

Närliggande information