Ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen

Du kan ändra utskriftsinställningarna för den kombinerade filen med Canon PageComposer. När du redigerar filer med olika sidstorlekar eller layouter kan du göra inställningarna enhetliga.
Här förklaras proceduren för att utföra åtgärder från ikonerna i verktygsfältet i Canon PageComposer. Du kan också utföra åtgärder från menyn.
1.
På Canon PageComposer-huvudskärmen väljer du den fil vars inställningar du vill ändra i listan och klickar på [] (Ändra utskriftsinställningar).
2.
I dialogrutan [Ändra utskriftsinställningar] anger du ett namn i [Dokumentnamn] om det behövs.
3.
Klicka på fliken [Utskriftsinställningar] → ange de nödvändiga objekten.
Om du vill göra inställningarna för utmatningsstorlek enhetliga väljer du [Konsekvent utmatningsstorlek] → välj en pappersstorlek.
Om du vill göra inställningarna för sidlayout enhetliga väljer du [Layoutkonsekvens] → välj en layoutinställning.
4.
Om du vill ange var du ska starta utskriften i nästa fil när du kombinerar filer väljer du [Skriv ut nästa dokument från] → välj ett alternativ.
5.
Om du vill ange utförliga inställningar på drivrutinens utskriftsinställningsskärm klickar du på [Detaljer] → ange relevanta inställningar och klicka på [OK].
6.
I dialogrutan [Ändra utskriftsinställningar] klickar du på [OK].

Närliggande information