Lagra utskriftsdata

Du kan spara utskriftsdata i en minneslåda i enheten. Du kan också ändra inställningarna för eller kombinera lagrade data med andra lagrade data från enhetens kontrollpanel eller från ett fjärranslutet användargränssnitt.
OBS!
Om du registrerar det lådnummer som används i lagrad utskrift som en standardinställning, kan du minska arbetet som krävs för att konfigurera inställningarna när du skriver ut.
1.
Visa lämplig flik på skärmen med utskriftsinställningar i drivrutinen.
2.
Välj [Lagra] från [Utmatningsmetod] → klicka på [OK].
3.
I dialogrutan [Lagringsinformation] anger du namn på data.
Om du vill ange ett önskat namn väljer du [Datanamn] > [Ange namn] → anger du namnet i [Namn].
4.
Klicka på [Hämta information om brevlåda] → välj en lagringsdestination från [Brevlådor].
Du kan välja flera lådor genom att trycka på tangenten [Ctrl] eller [Skift].
5.
Klicka på [OK].

Närliggande information