Jak se odkazovat na příručku k zařízení

Existují případy, kdy aby bylo možné používat funkce tohoto ovladače, musí být příslušné operace nejdříve provedené v zařízení.
Informace o obsluze zařízení najdete v jeho příručce.