Odmítnutí odpovědnosti

Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. V SOUVISLOSTI S TÍMTO MATERIÁLEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NENÍ-LI ZDE UVEDENO JINAK, MIMO JINÉ VČETNĚ NAPŘÍKLAD PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST CANON INC. NESMÍ NÉST ODPOVĚDNOST ZA LIBOVOLNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO CHARAKTERU, NEBO ZA ZTRÁTY ČI NÁKLADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.