Tisk souborů zároveň

Můžete zkombinovat více souborů do jednoho a ten poté vytisknout. Můžete také změnit nastavení tisku pro úpravu složeného souboru pomocí nástroje Canon PageComposer.
Zde je vysvětlen postup provádění operací pomocí ikon na panelu nástrojů Canon PageComposer. Operace lze rovněž provádět přímo z nabídky.
1.
Zobrazte vhodnou kartu z obrazovky tiskových nastavení ovladače.
2.
V nabídce [Způsob výstupu] vyberte možnost [Úprava a náhled] → klikněte na tlačítko [OK].
Chcete-li nastavit metodu výstupu po zkombinovaný soubor, klikněte na [Podrobnosti] → vyberte metodu výstupu z [Způsob výstupu po úpravě a náhledu] → klikněte na [OK].
3.
Klikněte na [OK] na obrazovce tiskových nastavení → klikněte na [Tisk] nebo [OK] na obrazovce tisku.
Zobrazí se hlavní obrazovka Canon PageComposer.
4.
Opakujte kroky 1 až 3 pro každý soubor, který chcete zkombinovat.
5.
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte ze seznamu soubory, které chcete zkombinovat → klikněte na [] (Kombinovat dokumenty).
6.
V dialogovém okně [Kombinovat] zadejte název v položce [Název dokumentu], je-li to třeba.
7.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klikněte na kartu [Nastavení tisku] → nastavte požadované položky → klikněte na tlačítko [Kombinovat].
Aktuální nastavení můžete zkontrolovat v náhledu.
Chcete-li smazat stránku, zvolte stránku v náhledu → klikněte [Odstranit].
8.
Na hlavní obrazovce Canon PageComposer vyberte zkombinovaný soubor → klikněte na [] (Tisk).

Související témata