Karta [Zvláštní nastavení] (PS3)

Pro vymezený rozsah stránek v dokumentu můžete použít nastavení tisku.
V závislosti na používaném zařízení nemusí být možné nastavit některé funkce popsané v tomto dokumentu.
[Zvláštní strana] > dialogové okno [Nastavení zvláštní strany]
Umožňuje nastavit jedinečná nastavení pro zadané stránky.
[+][-]
[Přebaly] > dialogové okno [Nastavení předního/zadního přebalu]
Vkládá přední a zadní přebal. Můžete také nastavit zdroj papíru pro přední a zadní přebal, a zda se na ně má tisknout.
[Vkládání listů] > dialogové okno [Nastavení vkládání listů]
Umožňuje konfigurovat nastavení vztahující se k vloženým listům.
[+][-]
[Seznam Zvláštních nastavení]
Zobrazí aktuální jedinečná nastavení v seznamu.
[Upravit]
Umožní upravovat vybraná jedinečná nastavení.
[Sloučit]
Zkombinuje více vybraných jedinečných nastavení do jednoho. Můžete kombinovat pouze nastavení, jejichž rozsahy stránek jsou spojité se stejným nastavením.
[Odstranit]
Odstraní vybrané jedinečné nastavení.
[Základní nastavení]
Zobrazí funkce nastavené v seznamu na jednotlivých kartách jiných než karta [Zvláštní nastavení].

Související témata