Karta [Kvalita] (UFR II/LIPSLX/PCL6)

Můžete zadat podrobná nastavení kvality tisku.
Tato část vysvětluje nastavení zobrazená v ovladači UFR II/LIPSLX/PCL6.
V závislosti na používaném ovladači nebo zařízení nemusí být možné nastavit některé funkce popsané v tomto dokumentu.
[Cíl]
Umožňuje nastavit režim kvality tisku, který odpovídá účelu tiskových dat, jednoduše vybráním nastavení.
Stav nastavení můžete zkontrolovat v náhledu nastavení.
[Rozšířená nastavení] > dialogové okno [Rozšířená nastavení]
Umožňuje nastavit údaje o kvalitě tisku, jako je rozlišení, gradace, množství toneru atd.
[+][-]
[Režim barvy]
Přepíná mezi tiskem barevně nebo černobíle. Chcete-li automaticky detekovat, zda má být každá stránka vytisknuta barevně nebo černobíle, zvolte [Autodetekce [barevně/černobíle]].
[Nastavení počtu barev] > dialogové okno [Nastavení počtu barev]
Umožňuje přepínat mezi plnobarevným a dvoubarevným tiskem.
Pokud vyberete možnost [Dvě barvy], nastavte v nabídce [Barva, která se má použít s černou], která barva se má používat s černou. Části tiskových dat, které nemají žádná barevná data, se vytisknou v odstínech černé a bílé, zatímco části, které mají barevná data, se vytisknou v odstínech zadané barvy.
[Ruční nastavení barev]/[Ruční nastavení stupňů šedi]
Umožňuje ručně konfigurovat nastavení barev nebo odstínů šedé.
[+][-]
[Nastavení barev]/[Nastavení šedé] > dialogové okno [Nastavení barev]/[Nastavení šedé]
Umožňuje konfigurovat nastavení barvy, jasu, kontrastu a shody barev.
[+][-]
[Načíst informace o kalibraci]
Načítá informace o kalibraci ze zařízení a automaticky při tisku upravuje barvy.
[O aplikaci]
Zobrazuje verzi ovladače.
[Obnovit výchozí]
Vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Související témata