Kivételes lapok beállítása (PS3)

Ha PS3 illesztőprogramot használ, egy dokumentum meghatározott oldaltartományára vonatkozóan is megadhat nyomtatási beállításokat.
1.
Jelenítse meg a [Kivételes beállítások] lapot.
2.
Kattintson a [Kivételes lap] lehetőségre.
3.
A [Kivételes lapbeállítások] párbeszédpanel [Oldalbeállítás] lapján az [Oldal] mezőben adja meg a kivételes lapok oldaltartományát.
4.
Konfigurálja a szükséges beállításokat az [Oldalbeállítás], a [Minőség], és a [Színes] lapon → kattintson az [OK] gombra.
A beállítások megjelennek itt: [Kivételes beállítások listája].
Ha módosítani kívánja a kivételes beállításokat
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Szerkesztés] gombra.
Ha több kivételes beállítást kíván összefésülni
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson az [Összefésülés] gombra.
Kivételes beállításokat csak akkor lehet összefésülni, ha a kivételes oldaltartomány folyamatos, és a beállítások azonosak.
Ha törölni kívánja a kivételes beállításokat
A [Kivételes beállítások listája] területen válassza ki a beállítást → kattintson a [Törlés] gombra.

Kapcsolódó témakörök