Kimlik Doğrulama İşlevinin Ayarlanması

Yazdırma işlemini, departman kimliği yönetimi işlevi ya da kullanıcı kimlik doğrulama işlevi aracılığıyla yönetebilirsiniz.

Önkoşullar

Bilgisayarı başlatırken yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı olarak oturum açın.

Prosedürler

1.
Yazıcı özellikleri ekranını görüntüleyin.
(1) Başlat menüsündeki [ Ayarlar]'dan [Bluetooth ve cihazlar] öğesini (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
(2) [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihazın yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
(3) Ayarlanacak cihazın [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.
2.
[Aygıt Ayarları] sayfasını görüntüleyin.
3.
[Kullanıcı Yönetimi] öğesinden kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama işlevini seçin → [Ayarlar] öğesini tıklatın.
4.
[PIN Ayarına İzin Ver]/[Parola Ayarlarına İzin Ver] öğesini seçin → kimlik doğrulama bilgilerini girin.
Departman kimliği yönetimi işlevini kullanmak için [Departman Kimliği] ve [PIN] alanlarına bilgi girin.
Kullanıcı kimliği doğrulama işlevini kullanmak için [Kullanıcı Adı] ve [Parola] alanlarına bilgi girin.
Aygıtta ayarlanan kimlik doğrulama bilgileri ile girilen içeriğin eşleştiğini kontrol etmek isterseniz [Doğrula] öğesini tıklatın.
5.
İlgili ayarları ayarlayın → [Tamam] düğmesini tıklatın.
6.
[Aygıt Ayarları] sayfasındaki [Uygula] öğesini tıklatın.
Yazdırma sırasında [Departman Kimliğini/PIN Onayla]/[Kullanıcı Adını/Parolayı Onayla] iletişim kutusu görüntülenirse, kimlik doğrulama bilgilerini onaylayın veya ayarlayın.
NOT
Yazdırırken kullanılan kullanıcı adı ve parola için maksimum karakter sayısı, kullanılan karakterlere bağlı olarak, girilemeyebilir.

İlgili Başlıklar