Yapılandırma Profilini Dışarı Verme

[Aygıt Ayarları] sayfasındaki ayarlar dışa aktarılarak bir yapılandırma profili dosyası (*.typ) olarak kaydedilebilir. Dışa aktarılan yapılandırma profilini içe aktararak aynı ayarları yapılandırabilirsiniz.
Bu işlev, birden fazla bilgisayar için sürücü ayarlarını kolaylaştırmak veya her bir kullanıcı için ayarlanabilen öğeleri değiştirmek için faydalıdır.
NOT
[Aygıt Ayarları] sayfasında [Değiştir] > [] (Yapılandırma Profili Al) öğesini tıklatarak veya sürücü yükleme programını kullanarak, dışa aktarılan bir yapılandırma profilini içe aktarabilirsiniz.

Önkoşullar

Aygıttaki ayarlar
Aygıt bir WSD bağlantı noktası ile bağlanmışsa, [WSD Göz Atma Kullan] öğesi halihazırda açık olarak ayarlanmıştır.
Aygıt standart bir TCP/IP bağlantı noktası belirtilerek bağlanmışsa, [Ana Bilg.'dan Yazıcı Yön.Bilgisi Al] öğesi halihazırda açık olarak ayarlanmıştır.
Ayrıntılar için aygıt kılavuzuna başvurun.
Bilgisayarı başlatırken yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı olarak oturum açın.

Prosedürler

1.
Yazıcı özellikleri ekranını görüntüleyin.
(1) Başlat menüsündeki [ Ayarlar]'dan [Bluetooth ve cihazlar] öğesini (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
(2) [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihazın yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
(3) Ayarlanacak cihazın [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.
2.
[Aygıt Ayarları] sayfasını görüntüleyin.
3.
Görüntülenen ayar ve seçenek durumunu kontrol edin → gerekirse seçenekleri el ile ayarlayın.
4.
[] (Ver) öğesini tıklatın.
5.
[Yapılandırma Profilini Ver] iletişim kutusunda [Adı] ve [Simge] öğelerini ayarlayın.
Gerekirse [Açıklama] alanına bir yorum girin.
6.
[Ver] öğesini tıklatın → saklama konumunu ve dosya adını belirtin → [Kaydet] veya [Tamam] düğmesini tıklatın.

İlgili Başlıklar